Tìm kiếm

Bạn muốn sinh con TRAI hay con GÁI? – Phần 2

tienthien8que Cách tính toán để sinh con trai hay gái theo Âm Dương Bát Quái Sinh con Trai hay con Gái là do lẽ tự nhiên của tạo hóa, nhưng ngày nay khi
cuộc sống phát triển, nhu cầu sinh trai hay gái cũng xuất hiện ngày càng phổ biến, đặc biệt các gia đình sinh con một bề càng muốn cho “có nếp có tẻ”, nên rất muốn sinh
con theo giới tính được định sẵn. Khoa học hiện đại cũng có nhiều công
trình nghiên cứu về việc này, nhưng chúng tôi chỉ giới thiệu để bạn đọc tham khảo các phương pháp tính theo các cách lưu truyền trong dân gian.
Phần 2: Sinh trai hay gái theo 8 quẻ Bát Quái
– Bát quái có 8 quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn,
Đoài. Thì trong đó có 4 quẻ Dương là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn và 4 quẻ Âm
là: Tốn, Ly, Khôn, Đoài.
– Trước tiên phải biết tuổi của người chồng và người vợ theo âm lịchtháng thụ thai theo âm lịch, để đối chiếu với 1 trong 8 quẻ trên, để biết là sẽ sinh con trai hay con gái: Tính tuổi chồng và tuổi vợ vào năm tháng thụ thai, theo tuổi âm lịch.
– Nếu tuổi chẵn: 20, 22, 24…hoặc 30, 32, 34… Hay tháng thụ thai là tháng chẵn: 2, 4, 6, 8, 10, 12 thì kẻ 2 vạch ngắn – – (hào âm).
– Nếu tuổi lẻ: 21, 23, 25…hoặc 31, 33, 35… Hay tháng thụ thai là tháng lẻ: 1, 3, 5, 7, 9, 11 thì kẻ 1 vạch dài __ (hào dương).
– Khi vạch các hào thì nhớ vạch hào Âm ( – – ) hoặc hào Dương ( __ ), ứng với tuổi của người chồng ở trên cùng, tuổi của người vợ ở dưới cùng, còn tháng thụ thai thì vạch ở giữa
– Nếu các vạch tạo thành quẻ Dương như Càn, Khảm, Cấn, Chấn thì sẽ sinh con trai.
– Nếu các vạch tạo thành quẻ Âm như Tốn, Ly, Khôn, Đoài thì sẽ sinh con gái.
Ví dụ 1:
– Tuổi của người chồng theo âm lịch là 31 tuổi, là tuổi lẻ thì vạch một hào dài __ (hào dương) ở trên cùng. Tuổi của người vợ theo âm lịch là 26 tuổi, là tuổi chẵn thì vạch 2 vạch ngắn – – (hào âm), ở dưới vạch đã kể của người chồng.
– Tháng thụ thai là tháng 4 (chẵn) thì vạch 2 vạch ngắn – – (hào âm), ở giữa 2 vạch của chồng và vợ. Ta có quẻ Cấn (con trai). Muốn biết tượng của 8 quẻ thì xem hình phía trên.
Nếu cách tính trên thấy rắc rối thì tính theo cách rút gọn như sau:
Xem tuổi cha và mẹ là tuổi chẵn hay tuổi lẻ theo âm lịch
( Chẳn: 20, 22, 24…hoặc: 30, 32, 34…Lẻ: 21, 23, 25…hoặc: 31, 33, 35…).
Xem tháng thụ thai là chẳn hay lẻ ( Chẳn: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lẻ: 1, 3,
5, 7, 9, 11) rồi sẽ tính ra ngay:
2 chẵn 1 lẻ = con trai ( Gồm các quẻ: Chấn, Cấn, Khảm ).
2 lẻ 1 chẵn = con gái ( Gồm các quẻ: Tốn, Đoài, Ly ).
Nhưng nếu 3 chẵn = con gái ( Quẻ Khôn ).
Nếu 3 lẻ = con trai ( Quẻ Càn).
Chú ý
Khi kiểm tra lại cách tính này với các em bé đã sinh để chiêm
nghiệm, thì thường hay bị tính sai về tháng thụ thai. Vì vậy ngày xưa tính
tháng sinh con trước rồi đếm ngược lại 10 tháng (cho dù không đủ 10 tháng nhưng
vẫn tính đủ). 
Ví dụ em bé sinh ra tháng 5 đếm ngược lại tháng 5 là 1,
tháng 4 là 2,…đến tháng 8 là đủ 10, tức tháng 8 người mẹ thụ thai. Để
kiểm tra và chiêm nghiệm những em bé đã sinh.
Đây là cách tính theo Âm Dương lịch bát quái, rất đúng. Nếu tính ra ba số
chẵn tức là quẻ Khôn – thuần âm thì bé gái có nữ tính rất mạnh, còn
ba số lẻ tức quẻ Càn – thuần dương thì bé trai có nam tính rất mạnh.
Nguồn: Phong Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *