Tìm kiếm

Bảng một huyệt có nhiều tên – Phần 4: Nhâm Mạch; Đốc Mạch

XIII/ Nhâm mạch:

 1. Khúc cốt: có tên Khuất cốt; Niệu bào; Khuất cốt đoan
 2. Trung cực: có tên Ngọc tuyền; Khí nguyên; Bàng quang mộ; Khí ngư
 3. Quan nguyên: có tên Hạ kỷ; Đại trung cực; Đan điền; Thứ môn; Quan nguyên; Đại trung; Tam kết giao; Đại hải; Nịch thủy; Đại khố
 4. Quan Nguyên: Côn luân; Trì khu; Ngũ thành; Sản môn; Bột ương; Tử xứ; Huyết hải; Mệnh môn; Huyết thất; Hạ hoang; Tinh lộ; Lợi cơ; Tử hộ; Bào môn; Tử cung; Tử trường; Hoanh chi nguyên; Khí hải
 5. Khí hải: có tên Bột thiển; Hạ hoang
 6. Thần khuyết: có tên Tê trung
 7. Thủy phân: có tên Phân thủy; Trung thủ
 8. Trung quản: có tên Thái thương; Thượng kỷ; Vị quản; Trung quản
 9. Thượng quản: có tên Thượng quản; Vị quản
 10. Cưu vĩ: có tên Vĩ ế; Hạt khuy
 11. Chiên trung: có tên Thượng khí hải; Nguyên nhân
 12. Ngọc đường: có tên Ngọc anh
 13. Liêm tuyền: có tên Thiệt bản; Bản trì
 14. Thừa tương: có tên Huyền tương; Thiên trì; Thiên địa; Thùy tương; Quỷ thị; Trọng tương
 15. Hội âm: có tên Bình ế; Hạ cực; Kim môn; Bình ế; Hạ âm biệt; Hải để
 16. Thạch môn: Mệnh môn; Lợi cơ; Tinh lộ; Đan điền; Tuyệt nhâm; Du môn; Tam tiêu mộ
 17. Âm giao: Tiểu quan; Thiếu quan; Hoành hộ; Đan điền
 18. Hạ quản: U môn
 19. Cự khuyết: Tẩm mộ
 20. Toàn cơ: Toàn cơ
 21. Thiên đột: Ngọc hộ; Thiên cù

XIV/ Đốc Mạch:

 1. Trường cương: có tên Cùng cốt; Vĩ lư; Quy vĩ; Vĩ thúy cốt
 2. Mệnh môn: có tên Thuộc lũy; Trúc trượng; Tinh cung
 3. Tích trung: có tên Thần tông; Tích trụ; Tích du
 4. Đại chùy: có tên Bách lao
 5. Á môn: có tên Thiệt yếm; Thiệt hoành; Ám môn; Thiệt căn; Yếm thiệt;; Hoành thiệt; Thiệt thũng
 6. Phong phủ: có tên Thiệt bản; Quỷ chẩm; Tào khê; Tỉnh tỉnh; Quỷ huyệt; Quỷ lưu
 7. Cường gian: có tên Đại vũ
 8. Bách hội: có tên Tam dương Ngũ hội; Điên thượng; Duy hội; Thiên mãn; Lĩnh thượng; Tam dương; Ngũ hội; Nê hoàn cung; Duy hội; Lĩnh thượng thiên mãn
 9. Thần đình: có tên Phát tế
 10. Tố liêu: có tên Diện vương; Diện chính; Tỵ chuẩn; Chuẩn đầu
 11. Thủy câu: có tên Nhân trung; Tỵ nhân trung; Quỷ cung; Quỷ khách sảnh; Quỷ thị
 12. Yêu du: Yêu trụ; Yêu hộ; Tủy khổng; Bối giải; Tủy không; Bối tiên; Tủy du; Tủy phủ
 13. Cân súc: Cân thúc
 14. Chí dương: Phế để
 15. Thần đạo: Tạng du
 16. Thân trụ: Trần khí; trí lợi mao; Trí lợi khí; Trí lợi giới
 17. Não hộ: Táp phong; Hội ngạch; Hợp lư; Tây phong;
 18. Hậu đỉnh: Giao xung
 19. Tím hội: Tín thượng; Tín môn; Quỷ môn; Đỉnh môn;
 20. Thượng tinh: Thần đường; Danh đường; Quỷ đường
 21. Đoài đoan: Đoài thông thoát; Thần thượng đoan; Tráng cốt
 22. Ngận giao: Ngận phùng cân trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *