Tìm kiếm

Category: Injury

Xử lý chấn thương thông thường

Trong sinh hoạt hàng ngày có thể xảy ra các chấn thương ở cơ, gân và dây chằng. Do mức độ tổn thương nhẹ nên bệnh nhân có thể tự chăm sóc vết thương tại nhà. Chấn thương cơ bắp có thể chia làm 3 mức độ khác nhau: 1. Giãn cơ: Là tổn thương cơ dạng nhẹ do dây chằng, gân, cơ bị kéo giãn, số lượng bó sợi cơ bị đứt là dưới […]