Tìm kiếm

Category: sức khỏe

UNG THƯ TẠI VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU?

UNG THƯ TẠI VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU? Năm nay có lẽ vì dịch Covid nên các số liệu thống kê chính thức của WHO cho năm 2019 chưa có, tôi xin lấy số liệu của năm 2018 để có một cái nhìn tổng quát vè tình hình ung thư tại VN so với mặt bằng chung với một số nước chúng ta có liên quan. Các con số lấy từ đây và được […]