Tìm kiếm

Category: Tai biến

Tai biến Mạch máu não – Xử lý khẩn cấp

Chỉ mất vài phút để đọc …..mà bạn có thể cứu được những người thân của mình trong lúc nguy hiểm nhất! TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO Xin nhớ ba chữ: C.N.G. Một chuyên viên điều trị nói rằng: nếu ông ta có thể đến với nạn nhân Tai biến mạch máu não trong vòng 3 tiếng đồng hồ, ông ta có thể hoàn toàn đảo ngược ảnh hưởng cuả tai biến…NHẬN DIỆN – TAI […]