Tìm kiếm

LÊ VĂN SỬU – LƯƠNG Y “HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔNG Y” – tiếp theo

TỪ ĐỊNH TÍNH SANG ĐỊNH LƯỢNG

Máy đo nhiệt độ kinh lạc
Theo đánh giá của giới Đông y, phương pháp này thực sự tạo ra một bước ngoặt
trong y học cổ
truyền Việt Nam
, chuyển phương pháp định tính của Đông y sang định lượng.
Nếu như trước kia, việc khám bệnh chỉ dựa vào cảm nhận nóng, lạnh của người bệnh
thì nay được cụ thể hóa qua bằng các con số đo được. Từ các con số cụ thể, thầy
thuốc lập ra được công thức tính (còn gọi là mô hình bệnh) để chẩn bệnh.
Dựa trên cơ sở phương pháp của lương y Lê Văn Sửu, đầu năm 2003, các lương y
bệnh viện Hòe Nhai (nay là bệnh viện Y Học Cổ Truyền Hà Nội) cùng nhóm nghiên
cứu đã chế tạo hệ thống máy đo nhiệt độ kinh lạc (xem hình ảnh). Thiết
bị nhiệt kế điện tử được kết nối với máy tính có cài đặt sẵn phần mềm ghi lại
kết quả đo, tự động tính toán theo công thức để đưa ra bảng tổng kết số liệu,
thậm chí đưa ra kết luận về một số loại bệnh phổ biến.

Giao diện phần mềm “Đo nhiệt độ kinh lạc”