Tìm kiếm

“Phép Dưỡng Sinh” – Đơn giản và hiệu quả! – Phần 7: Về tinh thần

VII. VỀ TINH THẦN

Ông không chỉ nhắc nhở về dưỡng sinh theo tạng phủ, kinh mạch, mà còn nhắc nhở về dưỡng sinh tinh thần, ông nói: Nhưng nếu không trừ lục hại, không giữ được thập thiểu (những lời khuyên về đạo đức, tác phong) thì tuy luyện tập dưỡng sinh kinh mạch, tạng phủ, có thể giảm bớt được bệnh tật, nhưng cuối cùng là đạo lớn thì mệt mỏi. 

Ông giải thích về lục hại và thập thiểu:

A. Như thế nào là lục hại (sáu cái có hại)?

 • Nhất viết: Bạc danh lợi (coi nhẹ cái danh và cái lợi).
 • Nhị viết: Cấm thanh sắc (cấm sa đà vào lời nói khéo và sắc đẹp).
 • Tam viết: Liêm hóa tài (giũ trong sạch về tiền và của).
 • Tứ viết: Tổn tư vị (giảm bớt thức ăn nhiều béo bổ).
 • Ngũ viết: Bình hư vọng (dẹp những mong muốn hão huyền).
 • Lục viết: Trừ tật đố (bỏ hẳn thói ghen ghét đi).
Ông nói: “Sáu cái đó mà còn vướng một là chưa hợp vệ sinh. Tuy lòng cầu mong diệu lý, miệng niệm chân kinh, mồn nhai anh hoa (đồ ăn tinh túy), thở hít cảnh tượng, cũng không thể bổ thêm cái đã mất”.

B. Như thế nào là thập thiểu (mười cái nên giữ ở mức độ ít)?

 • Nhất viết: Thiểu tư (ít lo nghĩ).
 • Nhị viết: Thiểu niệm (ít tự nhắc nhở thầm điều gì đó).
 • Tam viết: Thiểu tiếu (ít cười cợt).
 •  Tứ viết: Thiểu ngôn (ít lời).
 • Ngũ viết: Thiểu ẩm (ít uống rượu).
 • Lục viết: Thiểu nộ (ít cáu giận).
 • Thất viết: Thiểu lạc (ít vui mừng).
 • Bát viết: Thiểu sầu (ít buồn rầu).
 • Cửu viết: Thiểu hảo (ít ham thích).
 • Thập viết: Thiểu cơ (ít quá đói).
Bởi vì: Phàm nghĩ nhiều thì thần tán, (tư tưởng phân tán).
            Nhắc nhở nhiều thì tâm lao (tim bị mệt).
            Cười nhiều thì phế phủ phiên (phổi bị nghiêng lệch).
            Nói nhiều thì khí huyết hư hao.
            Uống rượu nhiều thì thương thần (hại thần) tổn thọ.
            Cáu nhiều thì tấu lý bôn phù (lỗ chân lông nếp nhăn nổi chạy).
            Vui nhiều thì tâm thần tà đãng (tâm thần lệch lạc).
            Rầu rĩ nhiều thì đầu diện tiêu khô (đầu mặt bơ phờ).
            Hám nhiều thì chí khí hội tán (chí khí tan vỡ).
            Đói nhiều thì trí lự trầm mê (mất khả năng suy nghĩ).
Ông nói: “Đây là những thứ tìm người để sống, nó rất búa rìu, tính chất ăn người ta mạnh như lang sói. Người vệ sinh phải tránh cái đó!”.
Hết !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *