Tìm kiếm

UNG THƯ TẠI VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU?

UNG THƯ TẠI VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU?

Năm nay có lẽ vì dịch Covid nên các số liệu thống kê chính thức của WHO cho năm 2019 chưa có, tôi xin lấy số liệu của năm 2018 để có một cái nhìn tổng quát vè tình hình ung thư tại VN so với mặt bằng chung với một số nước chúng ta có liên quan.
Các con số lấy từ đây và được làm tròn cho dễ hình dung:
Nguồn: Internal Agency for Research on Cancer (2018)
Tôi so sánh VN với 4 nước: Thái lan (gần ta và có nền kinh tế tương tự, dù có phát triển hơn), Trung quốc (có lối sống tương tự và dân số đông), Nhật (hệ thống y tế phát triển, nhưng khá thuần chủng), và Mỹ (nước phát tiển, đa văn hóa, đa chủng).
1️⃣. Nếu nói về tỉ lệ số ca bệnh mới phát sinh thì ta ít hơn cả Thái, nói chi đến TQ, Nhật và Mỹ, là các nước có tỉ lệ ca mới cao hơn nhiều nếu tính theo số dân của họ. Số ca mới ít, khó thể nào biện luận là khả năng phát hiện các bệnh ung thư của VN còn kém? Nhưng dù sao thì VN không có tỉ lệ ung thư trong dân số cao nhất thế giới như một số tin phổ biến trên mạng.
2️⃣. Nhưng nếu so sánh về số ca mới và số chết đi, thì VN khá hơn Thái đôi chút, nhưng nói chung cả 2 nước thì mới sinh ra 3, chết đi hết 2. Trong khi đó Nhật và TQ thì sinh 2 chết 1, và Mỹ là sinh 3 chết 1. Đây nói lên một cách tương đối khả năng chữa trị của y tế mỗi nước. Do đó không gì ngạc nhiên khi thấy số người đang mắc ung thư còn sống sót rất thấp ở VN và ở Thái (vì chết gần hết). Nhật có dân số chỉ cao hơn VN 1/3, nhưng số người ung thư còn sống hơn gấp 6 lần. TQ dân số cao hơn VN 14 lần và số còn sống gấp 26 lần. Mỹ dân số cao hơn VN 3.3 lần nhưng số còn sống gấp 25 lần.
3️⃣. Thật sự ra, tỉ lệ sống sót càng cao (số lượng), gánh nặng về chi phí y tế càng lớn. Nếu tính thêm sự khác biệt về chất lượng chăm sóc (về điều trị lẫn chăm sóc giảm nhẹ) thì càng không thể so sánh. Điều nầy cho thấy chúng ta còn ở dưới đáy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *